602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Zapisy

Zapisy formularz

  Imię i nazwisko
  Poprzedni klub jeżeli dotyczy
  Data urodzenia
  Nazwa i adres szkoły*
  Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna *
  Wzrost dziecka *
  Numer telefonu opiekuna *
  adres e-mail opiekuna * Wybór sekcji * Uwagi
  Deklaracja członkowska/Regulamin