602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Zapisy

Zapisy formularz

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data urodzenia
Nazwa i pełny adres szkoły*
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna *
Adres zamieszkania opiekuna *
Numer telefonu opiekuna *
adres e-mail opiekuna * Wybór sekcji * Uwagi
Deklaracja członkowska/Regulamin