602 805 177

  biuro@sport-wesola.pl

Zapisy

Zapisy formularz

Imię i nazwisko
Poprzedni klub jeżeli dotyczy
Data urodzenia
Nazwa i adres szkoły*
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna *
Wzrost dziecka *
Numer telefonu opiekuna *
adres e-mail opiekuna * Wybór sekcji * Uwagi
Deklaracja członkowska/Regulamin